MIGRANO

Migrano gli uccelli
perdendosi nel cielo

migrano le stelle
perdendosi nel vuoto

migrano le genti
perdendosi nel niente

migra l'universo
perdendosi in me

che sono niente
PETRI PIZZUTI

petri pizzuti ca parinu spini
su ‘i petri d ‘a me’ terra

petri ca si vannu appuntinnu
quannu ‘i pidi lurdi di l’atri
assicutanu ‘i nustri matri
petri ca si vannu ‘nnurinnu
quannu ‘i paroli tinti di l’atri
uffinninu ‘i nustri patri

petri siciliani
petri ca ‘un si rrumpinu mai